Za podjetnike in lesarje štiri milijone evrov ugodnih posojil

Za podjetnike in lesarje štiri milijone evrov ugodnih posojil

Za podjetnike in lesarje štiri milijone evrov ugodnih posojil

24. 09. 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 7. 9. 2018, Št. 59) objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa. Na voljo so štirje milijoni evrov, vsak vlagatelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 odstotkov vrednosti projekta.

Vir in informacije: STA, 7. 9. 2018, www.sta.si

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 7. 9. 2018, Št. 59) objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa. Na voljo so štirje milijoni evrov, vsak vlagatelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 odstotkov vrednosti projekta.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil regionalnega razvojnega sklada za dva namena: podjetniškim projektom ter projektom na področju obdelave in predelave lesa. Projekti morajo biti v obeh primerih povezani z vzpostavitvijo novega oz. razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje ali pa bistveno spremembo proizvodnega procesa.

Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer tako gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki kot tudi zadruge. Kandidirajo lahko tudi tuja podjetja, a če bodo uspešna, bo sklad posojilno pogodbo sklenil le z njihovo podružnico, registrirano v Sloveniji.

Sklad bo izbrane projekte sofinanciral v višini do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov projekta, višina obrestne mere pa je odvisna od tega, ali gre za posojilo z elementi državnih pomoči ali pa brez. V prvem primeru se giblje 0,6 do 0,9 odstotne točke nad trimesečnim euriborjem, v drugem pa 0,1 do 0,8 odstotne točke nad veljavno referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči.

Roka za oddajo prijav sta dva, in sicer 8. oktober in 19. november 2018.

Nazaj