Za ekoinovacije lahko dobite evropski denar

Za ekoinovacije lahko dobite evropski denar

Za ekoinovacije lahko dobite evropski denar

13. 06. 2013

Do 5. septembra se lahko potegujete za nepovratna sredstva, ki jih EU namenja ekoinovacijam v podjetjih. Na voljo je 31,59 milijona evrov, z dobljenim denarjem pa lahko pokrijete do polovico celotne naložbe.

Do 5. septembra se lahko potegujete za nepovratna sredstva, ki jih EU namenja ekoinovacijam v podjetjih. Na voljo je 31,59 milijona evrov, z dobljenim denarjem pa lahko pokrijete do polovico celotne naložbe.

Čeprav je razpis namenjen vsem pravnim osebam, evropska komisija daje prednost malim in srednjim podjetjem ter zasebnemu sektorju. Denar lahko dobite za uvajanje tistih ekoloških inovativnih izdelkov, metod, storitev in procesov na trg, ki bodo preprečevali ali zmanjševali vplive na okolje ali pripomogli k optimalni uporabi virov. Maksimalni proračun za posamezne projekte ni določen. S tem denarjem lahko pokrijete do 50 odstotkov stroškov naložbe.

Letos so določili pet prednostnih področij, in sicer recikliranje materialov, trajnostne gradbene izdelke in z njimi povezane procese, sofinancirali bodo projekte v sektorju hrane in pijače (predvsem za meso in mlečne izdelke), zmanjševanje porabe vode, pametno distribucijo in zmanjševanje količine odpadnih voda, denar pa bodo namenili tudi malim in srednjim podjetjem za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje, za uvedbo ekoloških inovativnih metod in procesov in podobno.

Ne prijavljajte projektov v fazi raziskav in razvoja

A pozor! S tem denarjem ne boste mogli financirati projektov, ki so v fazi raziskav in razvoja, kar zajema vse faze do delujočega prototipa, tehnične demonstracije. Razpisi za raziskovalne projekte so na voljo v 7. okvirnem programu - projekte s področja energetike (učinkovita raba energije oziroma energetska učinkovitost) na primer vključuje program Intelligent Energy Europe. Sofinancirani ne morejo biti niti izključno promocijski ali trženjski projekti (trženje izdelkov oziroma storitev je lahko del projekta), projekti, katerih glavne aktivnosti so organiziranje konferenc ali izobraževanj (udeležba na sejmih ali delavnicah je lahko del projekta), ter projekti za razvoj programskih orodij (skupaj z EMAS).

Povežite se s tujimi partnerji

Čeprav vam za prijavo na razpis ni treba oblikovati konzorcija in vanj vključiti tujih partnerjev (zadostuje en prijavitelj), je smiselno, da se povežete z vsaj enim tujcem, svetujejo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Tako namreč zagotovite evropsko dodano vrednost projekta, ki je v prijavi zahtevana. Za pomoč pri iskanju partnerja se lahko obrnete kar na GZS ali pa si pomagate z orodji na spletni strani evropske komisije.

Natančen poslovni načrt bi moral biti del vsakega projekta in je že v času projektne prijave zaželen. Če ga še nimate, boste v projektni dokumentaciji vsekakor morali pojasniti trajnostne vidike svojega projekta in produkta, trženjske poti in replikacijo na trgu ter s tem povezane kazalnike donosnosti naložbe.

Zaprosite za pregled osnutka projekta še pred prijavo

Lani je evropska komisija prejela 284 prijav, odobrenih je bilo 50 projektov, dejansko sofinanciranih pa 45. Okvirna stopnja uspešnosti tako znaša 17 odstotkov. Vendar ne obupajte, evropska komisija vam ponuja možnost tako imenovanega pre-screeninga projektov. Prijavitelj lahko na GZS oziroma neposredno na evropsko komisijo pošlje dve strani povzetka predlaganega projekta in pridobi mnenje o skladnosti projekta s programom Eco Innovation. Za pre-screening projektov lahko zaprosite predvidoma do 22. avgusta letos.

Šteje vse, kar pripomore k varovanju okolja

Če vam ni povsem jasno, kaj sploh je ekoinovacija, povejmo, da se bo »za potrebe razpisa kot ekoinovacija pojmovala vsaka oblika inovativnih izdelkov, procesov, storitev ali poslovna metoda, namenjena za doseganje ciljev trajnostnega, do okolja prijaznega razvoja z zmanjšanjem vpliva na okolje ali z uporabo naravnih virov, skupaj z energijo, bolj učinkovito in odgovorno«.

Nazaj