Vodnik za opredelitev MSP-jev glede na priporočila Evropske komisije

Vodnik za opredelitev MSP-jev glede na priporočila Evropske komisije

Vodnik za opredelitev MSP-jev glede na priporočila Evropske komisije

08. 06. 2009

Za pridobitev evropskih sredstev na javnih razpisih se uporablja kriterij za velikost MSP-jev v skladu s priporočili Evropske komisije.

Leta 1996 je Komisija sprejela priporočilo, ki je uvedlo prvo skupno opredelitev MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja). Ta opredelitev se je na široko uporabljala po vsej Evropski uniji. Komisija je 6. maja 2003 sprejela novo priporočilo, v katerem je upoštevala gospodarski razvoj od leta 1996. Priporočilo je začelo veljati 1. januarja 2005 in se nanaša na vse politike, programe in ukrepe, ki jih Komisija izvaja za MSP-je. Tako se tudi v Sloveniji pri javnih razpisih za MSP-je, ki so financirani iz sredstev Evropske unije, uporabljajo ta priporočila.

V skladu s priporočili kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in imajo bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, bodisi letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Mala podjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in katerih letni promet ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR.

Mikro podjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb in katerih letni promet ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR.

V pomoč podjetjem, ki jih zanima prijava za subvencije ali posojila, namenjena MSP-jem, in se morda želijo prepričati, ali izpolnjujejo vse pogoje za koriščenje ugodnosti iz posebnih zakonskih določb za MSP-je, je Komisija pripravila prijazen vodnik za uporabnike, ki si ga v celoti lahko ogledate tukaj.

 

Nazaj