Vlada z akcijskim načrtom za implementacijo blockchain tehnologije

Vlada z akcijskim načrtom za implementacijo blockchain tehnologije

Vlada z akcijskim načrtom za implementacijo blockchain tehnologije

11. 06. 2018

Vlada je 31. maja 2018 sprejela akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe blockchain tehnologije in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih. Namen tega je tudi povečati konkurenčnost gospodarstva.

Vir in informacije: STA, 31. 5. 2018, www.sta.si

Vlada je 31. maja 2018 sprejela akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe blockchain tehnologije in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih. Namen tega je tudi povečati konkurenčnost gospodarstva.

Akcijski načrt po navedbah ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavlja nabor ukrepov, ki jih mora Slovenija izvesti za uspešno implementacijo blockchain tehnologij in regulacijo primarne izdaje žetonov z namenom vzpostaviti pravno varno in ekonomsko stabilno okolje za ustanavljanje, rast in razvoj podjetniških pobud, projektov in startupov, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologije.

Namenjen je identifikaciji pravnih podlag evropskih in drugih institucij za pospešitev razvoja in implementacije blockchain tehnologije ter opredelitev implementacije pravne ureditve v slovenski zakonodaji ter identifikaciji relevantnih področij oziroma vertikal, ki bi z uporabo blockchain tehnologij dosegle bistveno povečanje učinkovitosti in s tem vplivale na uspešnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Prav tako želijo identificirati obstoječe tehnološke rešitve z uporabo na blockchainu temelječih tehnologij in mapirati obstoječe primere iz različnih področij gospodarstva in družbe, pa tudi pripraviti smernice za uporabo te tehnologije na novih primerljivih primerih.

Akcijski načrt je namenjen tudi pospeševanju uporabe tehnoloških rešitev v razvojno-investicijskih projektih z angažiranjem tehnološkega in poslovnega znanja. S krepitvijo podpornega okolja za ustvarjanje ustrezne baze znanja za ustvarjanje ekosistema bo po ocenah ministrstva hkrati omogočil nastajanje novih in inovativnih projektov, podjetniških iniciativ in podjetij, temelječih na blockchain tehnologijah, na drugi strani pa bo omogočal rast ali transformacijo obstoječih poslovnih sistemov.

Vlada z načrtom vabi pristojna ministrstva k pospešitvi urejanja področij v zvezi s samoregulacijskim mehanizmom, zapisanim v smernicah za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov.

Vlada se je seznanila tudi s smernicami za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov ter podprla ustanovitev European Blockchain Huba kot pomembnega povezovalca javnih in zasebnih deležnikov na tem področju v Sloveniji in EU.

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot nosilnemu za razvoj blockchain tehnologij in nosilcu aktivnosti pospeševanja blockchain start up rešitev in novih poslovnih modelov nalaga, da se aktivno vključi v članstvo v tem središču.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za finance morata skladno z minimalnimi standardi, vzpostavljenimi v smernicah, pristopiti k urejanju področij za zagotovitev transparentnega in predvidljivega pravnega okvira za izpeljavo zakonsko skladnih transakcij primarnih izdaj kripto žetonov v Sloveniji.

Nazaj