Vlada sprejela predlog sprememb Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

Vlada sprejela predlog sprememb Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

Vlada sprejela predlog sprememb Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

19. 06. 2009

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa.

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela predlog Zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) in ga v obravnavo in sprejem poslala Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je bil v januarju sprejet kot interventni zakon s ciljem ublažiti posledice prihajajoče gospodarske krize, ki temelji na načelu, da je treba v času finančne krize tudi z ekonomskimi ukrepi težiti k zagotavljanju zaposlenosti in ohranjanju delovnih mest prek dodatnih finančnih spodbud za skrajševanje delovnega časa. Zakon je tako uvedel nov instrument na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer subvencijo polnega delovnega časa. Ukrep delavcem omogoča polno delovno dobo, pri tem pa zmanjšuje delodajalcem stroške plač v času krize in ščiti socialno blagajno.

Zaradi poglabljanja gospodarske krize in posledičnega nadaljnjega slabšanja poslovnega položaja gospodarskih subjektov je treba rok, v katerem lahko zainteresirani delodajalci vložijo zahtevek za dodelitev subvencije, podaljšati, hkrati pa je treba delodajalcem, ki so že prejemniki subvencije, omogočiti podaljšanje obdobja njenega prejemanja.

Cilj spremembe zakona je:

  • podaljšanje roka, v katerem lahko zainteresirani delodajalci vložijo zahtevek za dodelitev subvencije in sicer s 30.9.2009 na 31.3.2010;
  • zagotovitev možnosti podaljšanja obdobja prejemanja subvencije za delodajalce, ki so že vključeni v ukrep in sicer podaljša obdobje prejemanje subvencije poljubno do 6 mesecev, z možnostjo nadaljnjega podaljšanja do največ 6;

V skladu s prvim Rebalansom proračuna Republike Slovenije 2009 je za leti 2009 in 2010 za izvajanje zakona zagotovljenih 123 milijonov evrov, in sicer 53 milijonov evrov v letu 2009 in 70 milijonov evrov v letu 2010.

 

Nazaj