Veljati začne novela zakona o DDV

Veljati začne novela zakona o DDV

Veljati začne novela zakona o DDV

20. 10. 2011

Novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV) izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja.

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki izboljšuje likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Danes sta začeli veljati tudi noveli zakonov o trgu finančnih instrumentov in o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Novela zakona o DDV, ki jo je DZ sprejel 23. septembra, uvaja ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjšanje obračunanega in neplačanega DDV od priznanih terjatev že ob prijavi terjatev v prisilni poravnavi ali stečaju. Doslej je veljalo, da je popravek možen šele ob zaključku teh postopkov. Davčni zavezanec lahko zmanjša davčno obveznost za celoten znesek DDV.

Novela je uvedla tudi več administrativnih poenostavitev, in sicer je večina vezanih na delovanje novega informacijskega sistema davčne uprave oz. na ukinitev nekaterih manj pomembnih obrazcev in poročil.

Danes sta začeli veljati tudi noveli zakonov o trgu finančnih instrumentov in o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki sta vsebinsko povezani in v slovenski pravni red prenašata določbe evropske direktive s tega področja, med drugim glede sodelovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) ter vpisovanjem vrednostnih papirjev na račune.

Nazaj