V veljavi pravilnik o poklicnih boleznih

V veljavi pravilnik o poklicnih boleznih

V veljavi pravilnik o poklicnih boleznih

05. 05. 2023

V veljavo je stopil nov pravilnik o poklicnih boleznih, ki določa dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter kakšen je postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja teh bolezni.

Objavljeno: SPOT svetovanje Goriška, 3. 5. 2023, avtor: Aleš Bajec, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

V veljavo je stopil nov pravilnik o poklicnih boleznih, ki določa dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter kakšen je postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja teh bolezni.

Pravilnik bo omogočal začetek ugotavljanja poklicnih bolezni, veljal pa bo le za bolezni, navedene na nacionalnem seznamu, ki se bo dopolnjeval.

Delavci, ki sumijo, da so poklicno oboleli, bodo lahko s pomočjo osebnega zdravnika pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa vložili vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni.

Rok za odločitev bo 60 dni po vložitvi popolne vloge.

V kolikor bo skupina strokovnjakov ugotovila obstoj poklicne bolezni ali sum nanjo, bo o tem obvestila izbranega osebnega zdravnika in izvajalca medicine dela aktualnega delodajalca ter delavca.

Inštitut za medicino dela, prometa in športa, bo delodajalcu, pri katerem bo ugotovljena vzročna zveza med poklicno boleznijo delavca in delovnim mestom ali delom ter Inšpektoratu RS za delo posredoval obvestilo o potrjeni poklicni bolezni, kjer bo razvidna poklicna bolezen, delo, pri opravljanju katerega je za bolezen nastala, vzročni dejavnik, zaradi katerega je nastala ter časovno obdobje, v katerem se je delo opravljalo.

Delodajalcu bo moral zagotoviti tudi osebne podatke delavca, potrebne za prijavo poklicnih bolezni.

V primeru suma na obstoj poklicne bolezni, bo inštitut delodajalcu in inšpektoratu dolžan posredovati obvestilo z navedbo poklicne bolezni, na katere obstoj se sumi, dela, povezanega s sumom na poklicno bolezen ter časovno obdobje, v katerem se je opravljalo.

Poklicno bolezen in sum nanjo se bo objavilo tudi v register poklicnih bolezni.

Del pravilnika je tudi seznam poklicnih bolezni, vloga za ugotavljanje poklicne bolezni in ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni.

V sindikatih so se za tak pravilnik zavzemali 30 let, delodajalci pa so do njega kritični.

Spremljajte novice na spletni strani SPOT Goriška.

Nazaj