V pričakovanju sofinanciranja tehnološke opreme

V pričakovanju sofinanciranja tehnološke opreme

V pričakovanju sofinanciranja tehnološke opreme

20. 06. 2013

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za nakup nove tehnološke opreme (P4 2013) pričakujemo v tem mesecu.

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za nakup nove tehnološke opreme (P4 2013) pričakujemo v tem mesecu.

Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ob sodelovanju Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ponovno objavil javni razpis za prejem subvencij za nakup nove tehnološke opreme - P4.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Upravičeni stroški zajemajo nakup nove tehnološke opreme (nakup strojev, strojne opreme in programske opreme).

Upravičenci za sodelovanje na razpisu bodo mikro, mala in srednja podjetja, ki bodo z izvedenim projektom morala zagotavljati najmanj ohranitev števila zaposlenih do 31. decembra 2016.

Višina sofinanciranja bo odvisna od velikosti podjetja, in sicer do 50-odstotna oziroma od 30 tisoč do 250 tisoč evrov.

Rok za predložitev vlog je 5. 9. 2013.

Nazaj