Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu

Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu

Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu

09. 03. 2012

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu 2012/2013, za katerega je na voljo 10 milijonov evrov.

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu 2012/2013. Povabilo je namenjeno delodajalcem iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo.

V usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu, hkrati pa so iskalci prve zaposlitve, so izgubili zaposlitev zaradi stečaja oziroma iz poslovnih razlogov (trajno presežni delavci) ali pa imajo stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Metlika in Semič). Predvidena je vključitev več kot 5.500 brezposelnih.

S tem želijo brezposelnim iz navedenih skupin, ki težje najdejo zaposlitev, omogočiti usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih, z namenom, da pridobijo dodatna znanja in izkušnje ter si tako povečajo zaposlitvene možnosti. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Slednji tako lahko spozna nove sodelavce in jih usposobi za delo na konkretnem delovnem mestu še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Javno povabilo ostaja odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 6. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.

Za obdobje 2012–2013 je na voljo skupaj 10 milijonov EUR.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge zahtevane pogoje. Delodajalci oddajo ponudbo na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Na tokratno povabilo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu se lahko prijavijo tudi delodajalci, ki so samostojni podjetniki posamezniki ter poslujejo najmanj 12 mesecev in nimajo redno zaposlenih.

Preberite več o javnem povabilu.

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve.

Nazaj