Tudi letos učne delavnice za težje zaposljive brezposelne

Tudi letos učne delavnice za težje zaposljive brezposelne

Tudi letos učne delavnice za težje zaposljive brezposelne

27. 03. 2019

Zavod za zaposlovanje je 14. februarja 2019 objavil letošnje javno povabilo za sodelovanje v programu Učne delavnice, prek katerega lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri dobijo denar za praktično usposabljanje brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Na voljo je 1,45 milijona evrov, vključili naj bi 210 brezposelnih.

Vir in informacije: STA, 14. 2. 2019, www.sta.si

Zavod za zaposlovanje je 14. februarja 2019 objavil letošnje javno povabilo za sodelovanje v programu Učne delavnice, prek katerega lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri dobijo denar za praktično usposabljanje brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. Na voljo je 1,45 milijona evrov, vključili naj bi 210 brezposelnih.

Zavod socialnim in invalidskim podjetjem ter zaposlitvenim centrom ponuja povrnitev stroškov izvedbe učnih delavnic za brezposelne, ki so težje zaposljivi, npr. dolgotrajno brezposelni, invalidi, starejši od 55 let, osebe brez izobrazbe.

Namen delavnic je vključenim osebam zagotoviti socialno vključenost, izboljšati njihove zaposlitvene možnosti ter ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti ter zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Udeleženci so namreč vključeni v delovni proces, kjer se praktično usposabljajo z namenom pridobiti konkretna znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

Učna delavnica za posameznika traja šest mesecev, praviloma traja polni delovni čas, največ pet dni v tednu. Usposabljanje se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec. Udeleženci med usposabljanjem še naprej ostanejo prijavljeni pri zavodu. Zavod jim mesečno izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Zavod delodajalcem povrne strošek praktičnega usposabljanja v višini 560 evrov mesečno oz. 3360 evrov za šest mesecev na udeleženca. Udeleženci morajo pred začetkom usposabljanja opraviti zdravniški pregled in z zavodom podpisati pogodbo o vključitvi v program, delodajalci pa morajo udeležence zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Zavod prijave zbira do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 27. decembra 2019, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Na voljo je okvirno 1,45 milijona evrov, od tega jih 80 odstotkov zagotavlja EU iz evropskega socialnega sklada, 20 odstotkov pa državni proračun. 55 odstotkov sredstev je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 odstotkov pa zahodni kohezijski regiji.

Nazaj