Sprememba zakona o dohodnini in normiranci

Sprememba zakona o dohodnini in normiranci

Sprememba zakona o dohodnini in normiranci

02. 02. 2023

Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje obdavčitve.

Objavljeno: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica, 27. januar 2023, Avtor: Tomaž Stojanović

Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje obdavčitve.

Več gospodarskih, delodajalskih, poslovnih in kmetijskih združenj, je pozvalo poslanske skupine za vložitev pobude za presojo ustavnosti zakona o dohodnini, ki ga je pripravila vlada. Po spletu je zaokrožila peticija za nižje davke. Pobudniki peticije menijo, da višanje davkov ne prinaša nič dobrega.

Kaj se z novelo zakona spreminja na področju normirancev?

Od leta 2023 se znižujejo priznani normirani dohodki rednim s.p. (ob pogoju: zaposlena ali samozaposlena vsaj ena oseba 9 mesecev neprekinjeno) iz 80 % na 40 %, za promet nad 50.000 EUR.

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova (v EUR):

nad

do

% prihodkov

 

 

 

50.000

80 %

 

 

50.000

100.000

40 %

nad 

50.000

100.000

 

0 %

nad 

100.000

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno ureditev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 50.000,00 EUR. Pomeni tudi, da je promet do 50.000 obdavčen s 4%, med 50.000 in 100.000 EUR z 12%; nad 100.000,00 EUR pa je promet obdavčen z 20%.

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega zavarovanja za polni delovni, to je oseba v delovnem razmerju, ali zavarovalni čas, npr. nosilec dejavnosti, ne izpolnjujejo - v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., pa bodo davek izračunali po lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova (v EUR):

nad

do

% prihodkov

 

 

 

12.500

80 %

 

 

12.500

50.000

40 %

nad 

12.500

50.000

 

0 %

nad 

50.000

Višjo obdavčitev torej novela prinaša tudi za popoldanske s.p., saj se jim bodo priznavali normirani odhodki v višini 80% samo do višine 12.500 prihodka, nad tem zneskom pa bodo priznani odhodki samo do višine 40%. Kar pomeni, da je promet do 12.500 obdavčen po preračunani stopnji 4%, med 12.500 in 50.000 obdavčen po preračunani stopnji 12%, promet nad 50.000,00 pa z 20%.

Pred spremembo zakona  se je štelo, da je s.p. redni z vidika normiranstva , če je bil zavarovan iz naslova s.p. ali imel zaposleno osebo neprekinjeno 5 mesecev, po novem torej 9 mesecev! Povečanje dobe redne zaposlitve ali zavarovanja iz naslova s.p. seveda odpira vprašanje glede višine obdavčitve rednih s.p., ki s svojo dejavnostjo začnejo po 1.4. v letu, in tako niso vključeni v zavarovanje zahtevanih 9 mesecev. Po določilih spremenjenega zakona se  tretirajo z vidika obdavčitve kot »popoldanci« in so obdavčeni po lestvici, ki velja za »popoldance«.

Spremenjen način obdavčitve je okrnil tudi pravice podjetnikom iz naslova starševskega varstva, saj so po starem zakonu lahko uveljavljali pravico do starševskega varstva daljši čas v letu, 7 mesecev, zdaj max.3, v nasprotnem primeru štejejo za »popoldance«. Podjetniki, ki uveljavljajo pravico iz starševskega varstva si morajo torej preračunati doprinos koriščenja plačila polovičnih prispevkov in višine davka, ki ga morajo glede na pričakovani promet in »popoldansko« obdavčitev plačati. In v nadaljevanju še učinek zakona na višino davka pavšalistov.

PRIMER: REDNI S.P.

PROMET 2022 - REDNI S.P. - 100.000 DAVEK 4.000,00 EUR

PROMET 2023 - REDNI S.P. - 100.000 DAVEK 8.000,00 EUR (po spremembi) 100% več.

PRIMER : POPOLDANSKI S.P.

PROMET 2022 - POPOLDANSKI S.P. - 50.000 DAVEK 2.000,00 EUR

PROMET 2023 - POPOLDANSKI S.P. - 50.000 DAVEK 5.000,00 EUR (po spremembi) 150% več.

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Nazaj