Spodbujanje razvoja podjetništva v Domžalah

Spodbujanje razvoja podjetništva v Domžalah

Spodbujanje razvoja podjetništva v Domžalah

27. 05. 2019

Občina Domžale je nedavno objavila javni razpis za letošnja posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini. Razpisana vsota posojil znaša do 1,5 milijona evrov. Rok za vložitev vloge je 16. september 2019.

Vir in informacije: STA, 12. 5. 2019, www.sta.si

Občina Domžale je nedavno objavila javni razpis za letošnja posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini. Razpisana vsota posojil znaša do 1,5 milijona evrov. Rok za vložitev vloge je vključno s 16. septembrom, rok za črpanje posojila pa do 15. decembra. Odplačilna doba posojila je do osem let.

Za posojilo lahko zaprosijo podjetja z najmanj enim zaposlenim in sedežem dejavnosti na območju domžalske občine oziroma samostojni podjetniki, mikro podjetja z do deset zaposlenimi in mala podjetja z do 50 zaposlenimi, ki imajo v celoti izpolnjene vse zapadle obveznosti do občine in poravnane vse davke in prispevke.

Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo oziroma za stroške nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter

pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, za stroške prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov, nakupa novih strojev in opreme ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Za pridobitev posojila je treba naložbo realizirati v tekočem letu, vendar pred 15. decembrom, ko je rok za črpanje posojila. Sicer je treba naložbo ohraniti na območju občine vsaj pet let po njenem zaključku, rok vračila posojila pa je do osem let.

Subvencionirana obrestna mera (ne celotna vrednost posojila) se dodeljuje in upošteva kot državna pomoč po pravilu "de minimis". Skupni znesek pomoči, dodeljen posamezniku tako ne sme preseči 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja meja pomoči 100.000 evrov.

Rok za vložitev vloge je 16. september do polnoči. Ta rok je lahko tudi krajši, če se pred tem datumom počrpajo vsa sredstva.

Nazaj