Slovenski podjetniški sklad tudi letos ponuja mikrokredite do višine 25.000 eur pod zelo ugodnimi pogoji

Slovenski podjetniški sklad tudi letos ponuja mikrokredite do višine 25.000 eur pod zelo ugodnimi pogoji

Slovenski podjetniški sklad tudi letos ponuja mikrokredite do višine 25.000 eur pod zelo ugodnimi pogoji

14. 01. 2019

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 28. decembra 2018 v Uradnem listu RS (št. 84/2018) objavil Javni razpis P7 - Mikrokrediti 2019. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 28. 12. 2018, https://podjetniskisklad.si/sl/

Podjetja bodo do njih dostopala hitro, enostavno in brez stroškov odobritve

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 28. decembra 2018 v Uradnem listu RS (št. 84/2018) objavil Javni razpis P7 - Mikrokrediti 2019. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju
  • nižji obrestni meri
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški kredita se NE zaračunavajo

Skupno razpisanih 12 mio EUR mikrokreditov zadostuje za podporo okoli 480 projektov. SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
  • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prvi prijavni rok, in sicer 17. 1. 2019, nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju ter na prijavne roke 4. 7. 2019, 11. 7. 2019, 22. 8. 2019 in 29. 8. 2019 in nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Nazaj