Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

02. 12. 2022

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu in na svoji spletni strani 25. novembra 2022 objavil spremembe javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je financiran iz sredstev EU.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 25. 11. 2022, www.gov.si

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu in na svoji spletni strani 25. novembra 2022 objavil spremembe javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je financiran iz sredstev EU.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je podjetjem na voljo že od oktobra 2021. Podjetja z njim spodbujamo k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. 

Sofinanciramo do 60 odstotkov upravičenih stroškov zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri Digitalnemu stičišču Slovenije (DIH Slovenija).

Višina nepovratnih sredstev, ki jih podjetje lahko prejme v okviru tega javnega poziva znaša najmanj 600 evrov oziroma največ 9999,99 evrov.

Glavne spremembe javnega poziva so:

  • Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na vavčer  za dvig digitalnih kompetenc  se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (točka 4).
  • Prijavitelj mora pred oddajo vloge na SPS pridobiti predhodno mnenje DIH (točka 5.3).
  • Usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (25. 11. 2022) (točka 5.3).
  • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 25. 11. 2022 in traja do 30. 9. 2023 (točka 9).
  • Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.
  • Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev je 30. 9. 2023 (točka 9). Upoštevati je potrebno tudi, da morajo biti upravičene aktivnosti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju (točka 11).
  • Izplačilo sredstev upravičencem bo izvedeno v letu 2023.

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je objavljenih več podrobnosti o vavčerju.

Nazaj