Skupni obiski in svetovanja Instituta »Jožef Stefan« - Centra za prenos tehnologij in inovacij, Gospodarske zbornice Slovenije in Urada RS za intelektualno lastnino

Skupni obiski in svetovanja Instituta »Jožef Stefan« - Centra za prenos tehnologij in inovacij, Gospodarske zbornice Slovenije in Urada RS za intelektualno lastnino

Skupni obiski in svetovanja Instituta »Jožef Stefan« - Centra za prenos tehnologij in inovacij, Gospodarske zbornice Slovenije in Urada RS za intelektualno lastnino

21. 10. 2011

Predstavniki Centra za prenos tehnologij in inovacij na IJS so v letu 2010 skupaj z GZS in UIL uvedli prakso skupnih obiskov in svetovanj v podjetjih.

Predstavniki Centra za prenos tehnologij in inovacij na IJS so v letu 2010 skupaj z GZS in UIL uvedli prakso skupnih obiskov in svetovanj v podjetjih.

Na ta način lahko podjetje, ki ga obiščejo predstavniki vseh treh institucij hkrati, naenkrat dobi odgovore in informacije s področij kot so konkretne možnosti sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami (predvsem z IJS in KI), internacionalizacija poslovanja, vključevanja v slovenske in projekte EU, zaščiti intelektualne lastnine…

Skupni obiski in svetovanja v podjetjih so brezplačni.

Vse interesente vljudno vabijo, da jim pišejo na e-naslov: tehnologije@ijs.si.

Nazaj