Sistem e-VEM med dobrimi praksami v EU

Sistem e-VEM med dobrimi praksami v EU

Sistem e-VEM med dobrimi praksami v EU

13. 02. 2009

V poročilu Evropske komisije o napredku v zvezi s postopki ustanavljanja podjetij je Slovenski primer sistema e-VEM izpostavljen kot primer dobre prakse.

V poročilu Evropske komisije o napredku v zvezi s postopki ustanavljanja podjetij je Slovenski primer sistema e-VEM izpostavljen kot primer dobre prakse.

Leta 2006 je Svet Evrope opredelil tri ključne cilje, ki naj bi jih dosegle vse članice EU: vzpostavitev sistema vse na enem mestu ter zmanjšanje časa in stroškov za ustanovitev podjetja. Večina držav je vzpostavila sistem vse na enem mestu ali podobne rešitve, kljub temu pa v nekaterih državah točke še ne omogočajo registracijo vseh vrst podjetij. Članic, ki izpolnjujejo vse tri cilje v celoti, je devet.

Slovenija izpostavljena kot primer dobre prakse

Poročilo Komisije omenja, da je Slovenija ne samo dosegla vse tri cilje že konec leta 2007, ampak ji je celo uspelo odpraviti dajatve v zvezi z ustanavljanjem podjetja. Slovenija je tako druga država v EU, ki je zagotovila brezplačne postopke registracije podjetja (prva je bila Danska). Z vzpostavitvijo elektronskega sistema e-VEM (»vse na enem mestu«), ki omogoča brezplačno registracijo vseh oblik podjetij, Slovenija podjetjem prihrani 10,2 milijona EUR letno. V obdobju 2005 - 2008 je število registriranih podjetij v Sloveniji naraščalo v povprečju za 36,7 % letno glede na leto pred vzpostavitvijo sistema e-VEM.

Nazaj