Sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

Sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

Sedem milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

01. 09. 2021

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »React EU - Varovanje inovacijskega potenciala«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), znaša dobrih 29 milijonov evrov.

Vir in informacije: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 16. 8. 2021, www.gov.si

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt »React EU - Varovanje inovacijskega potenciala«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), znaša dobrih 29 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval 7 milijonov evrov. Gre za že osmo naložbo iz pobude React-EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v okviru projekta podjetjem, katerih raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4, dodeljevala spodbude manjših vrednosti z izvedbo javnih pozivov. S tem bo podjetjem pomagala ohranjati inovacijski potencial, prednostno na področju digitalizacije ter zelenega in krožnega gospodarstva. Primarni namen projekta je podjetja spodbuditi, da kljub oteženi gospodarski situaciji raziskovalni kadri ostanejo polno zaposleni, s tem pa razvojni projekti ne izgubijo zagona.

Gre že za osmo naložbo iz pobude React-EU v letošnjem letu.

Nazaj