Razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja

Razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja

Razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja

01. 10. 2008

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v marcu 2008 objavila javni razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«. Zadnje letošnje odpiranje bo 30. oktobra 2008.
Nazaj