Razpis Slovenskega podjetniškega sklada zaprt zaradi porabe sredstev

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada zaprt zaradi porabe sredstev

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada zaprt zaradi porabe sredstev

14. 09. 2009

Slovenski podjetniški sklad obvešča, da so objavili zaprtje razpisa P1B - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zaradi porabe razpisanih sredstev .

Slovenski podjetniški sklad obvešča, da so dne 11.9.2009 v Ur.l. RS št. 71/2009 objavili zaprtje razpisa P1B - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zaradi porabe razpisanih sredstev (43 mio EUR garancijskega potenciala in 7,6 mio EUR subvencij obrestne mere).

O porabi sredstev so že obvestili Ministrstvo za gospodarstvo, ki zagotavlja finančna sredstva za izvajanje omenjenega ukrepa. Predvideva se povečanje sredstev in s tem objava novega razpisa P1C - Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere. O datumu objave boste pravočasno obveščeni.

Nazaj