Razpis Mestne občine Celje odprt do 2. novembra 2016

Razpis Mestne občine Celje odprt do 2. novembra 2016

Razpis Mestne občine Celje odprt do 2. novembra 2016

27. 10. 2016

Mestna občina Celje vabi k prijavam na razpis, namenjen uresničevanju Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020. Rok za prijavo je 2. november 2016, do 15. ure.

Mestna občina Celje vabi k prijavam na razpis, namenjen uresničevanju Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020. Rok za prijavo je 2. november 2016, do 15. ure.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
  • Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Več o javnem razpisu

Nazaj