Projekt - »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«

Projekt - »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«

Projekt - »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«

31. 05. 2018

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« - Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem.

Vir in informacije: Inšpektorat RS za delo, www.id.gov.si

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« - Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta: okrepitev svetovalne in posredovalne vloge Inšpektorata RS za delo.

S projektom »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« želijo okrepiti svetovalno in posredovalno vlogo IRSD. To bodo storili s spodbujanjem uporabe in s promocijo izvajanja instituta posredovanja v reševanju sporov med delavcem in delodajalcem ter z nudenjem pomoči akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Trajanje projekta: od januarja 2017 do novembra 2022.

Ciljne skupine: Projekt je prvenstveno namenjen delodajalcem.

Posebej si želijo z njim doseči tudi manjše delodajalce, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv. Glede na vsebino projekta pa so njihove ciljne skupine tudi vse osebe, ki vstopajo v delovna razmerja, inšpektorji za delo in vsa zainteresirana javnost.

Projekt ima dve glavni aktivnosti:

  • Promocija in spodbujanje uporabe instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem
  • Opolnomočenje deležnikov na trgu dela glede zagotavljanja varnega in zdravega dela zaposlenih

Projektna enota informacije o posredovanju v sporu ter informacije v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu uporabnikom nudi brezplačno.

Trenutno izvajajo delavnice za opolnomočenje deležnikov na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih (zlasti varnega in zdravega dela) z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Vse nadaljnje informacije v zvezi s projektom lahko dobite na e-naslovu: projekt.irsd@gov.si.

Nazaj