Program - »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik za leto 2017«

Program - »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik za leto 2017«

Program - »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik za leto 2017«

06. 06. 2017

Dvajset Trboveljčanov in Hrastničanov, ki želijo razvijati svoje podjetniške ideje, se bo lahko vključilo v letošnji program Podjetno v svet podjetništva.

Vir in informacije: Zasavc.net, 2. 6. 2017, www.zasavc.net

Dvajset Trboveljčanov in Hrastničanov, ki želijo razvijati svoje podjetniške ideje, se bo lahko vključilo v letošnji program Podjetno v svet podjetništva.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila Javni poziv za vključitev 20 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik za leto 2017. V program se bo lahko vključilo 10 kandidatov oziroma kandidatk iz Občine Trbovlje in 10 iz Občine Hrastnik. Program Podjetno v svet podjetništva izvajajo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020.

Prijavljeni morajo imeti stalno bivališče v Trbovljah ali Hrastniku, vpisani morajo biti v evidenco brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje, poravnane morajo imeti tudi vse zapadle obveznosti do države. Udeleženci prejšnjih operacij pri programu Podjetno v svet podjetništva se ne morejo ponovno vključiti v program. Kandidati morajo poleg prijavnega obrazca vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb.

Kandidati bodo štiri mesece posamezno ali v skupinah razvijali svoje podjetniške ideje. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihov cilj pa bo samozaposlitev oziroma zaposlitev v svojem ali tujem podjetju. Uspešnost kandidatov bodo mentorji spremljali še eno leto po zaključku usposabljanja.

Udeleženci programa bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje v času štirimesečnega usposabljanja redno zaposleni, dobivali bodo minimalno plačo in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno zakonodajo.

Rok za oddajo vlog je 9. junij 2017, udeleženci pa se bodo v operacijo predvidoma vključili 3. julija letos. Če se bo prijavilo več kandidatov, kot je prostih mest v vsaki od občin, jih bo komisija za izbor prerazporedila med obema občinama.

Nazaj