Prodor v tujino? Erasmus za podjetnike

Prodor v tujino? Erasmus za podjetnike

Prodor v tujino? Erasmus za podjetnike

19. 01. 2018

Program Erasmus se je pred 30 leti začel kot študentska izmenjava znanj in kompetenc v Evropski uniji. Po pričevanju študentov, kako so si z izmenjavo spremenili pogled na življenje in delo ter kako se jim je »odprl svet«, so si pred slabimi desetimi leti v vrhu EU zamislili podoben program tudi za podjetnike.

Vir in informacije: http://svetkapitala.delo.si/, 7. 11. 2016, Avtor: Kaja Kovič

Program Erasmus se je pred 30 leti začel kot študentska izmenjava znanj in kompetenc v Evropski uniji. Po pričevanju študentov, kako so si z izmenjavo spremenili pogled na življenje in delo ter kako se jim je »odprl svet«, so si pred slabimi desetimi leti v vrhu EU zamislili podoben program tudi za podjetnike.

Delovna izkušnja v tujini, razširjeno znanje, več poslovnih partnerjev, novi trgi in izboljšane jezikovne kompetence je le nekaj koristi, ki jih mladi podjetniki pridobijo z izmenjavo v tujini. Program Erasmus za mlade podjetnike (EYE) so ustanovili leta 2007, v Slovenijo je prišel dve leti kasneje. Študentske izmenjave, v katerih je v tridesetih letih sodelovalo že več kot devet milijonov študentov, so namreč prinesle v Evropo svež veter, novo znanje in večjo sposobnost mreženja zunaj domovine. Študentje lahko med izobraževanjem za krajše obdobje, od tri do dvanajst mesecev, odidejo opravit del študijskih obveznosti na tujo univerzo ali visokošolski zavod. Pred odhodom podpišejo sporazum z določbami obveznosti ter dotacijo, ki znaša okoli 500 evrov na mesec, odvisno od stroškov bivanja v izbrani državi.

Nove priložnosti v tujini lahko že deset let iščejo tudi mladi podjetniki v Uniji, in sicer v eni izmed 28 držav članic EU, pa tudi v Armeniji, Moldaviji, Makedoniji, Islandiji, Črnigori, Turčiji, Albaniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Podjetniki z izmenjavo pridobivajo praktične nasvete in inštrukcije od starejših, bolj izkušenih stanovskih kolegov, ki imajo malo ali srednje podjetje.

Več o izkušnjah mladih podjetnikov

Na koga naj se obrne mladi podjetnik, ki si želi delovne izkušnje v tujini?

Tehnološki park v Ljubljani je ena od petih v Sloveniji aktivnih posredniških organizacij, ki sodelujejo v programu Erasmus za mlade podjetnike. Druge so v Mariboru, Kranju ter dve v Kopru.

Koliko Slovencev je vpisanih v program?

Do danes se je registriralo skupno 256 podjetnikov gostiteljev in mladih podjetnikov, od tega je tretjina podjetnikov gostiteljev. Trenutno jih je v programu aktivnih okoli 70. Je pa to zgolj ocena, saj imajo vključeni podjetniki različne statuse in tudi njihova aktivnost je vrednotena različno. Mladi podjetnik se lahko udeleži izmenjave samo enkrat, se pa pogosto zgodi, da se na podlagi odlične izkušnje čez nekaj let odloči sodelovati v programu kot podjetnik gostitelj.

Kakšne pogoje morajo izpolnjevati za vpis?

Kot mladi podjetnik se lahko v program vključijo vsi, ki so lastniki ali solastniki podjetja, mlajšega od treh let, ali imajo resno podjetniško idejo oziroma konkreten projekt, ki ga predstavijo v poslovnem načrtu. Poleg tega morajo imeti stalno prebivališče v Sloveniji, utemeljeno motivacijo za sodelovanje z izkušenim podjetnikom, pripravljenost prispevati k razvoju poslovanja podjetnika gostitelja ter seveda finančno podporo. Stroški za bivanje v tujini namreč lahko presegajo finančno podporo programa. Podjetniki gostitelji pa morajo biti predvsem izkušeni podjetniki in motivirani mentorji mladim podjetnikom. Naj poudarim, da se besedna zveza mladi podjetnik ne nanaša na posameznikovo starost, pač pa na leta podjetniških izkušenj. Starostne omejitve za sodelovanje v programu torej ni.

Koliko časa povprečno preteče med prijavo in odhodom v tujino?

Zelo različno, odvisno je predvsem od povezovanja podjetnika in njegovega gostitelja, kako hitro pripravita načrt izmenjave, nenazadnje pa tudi od preferenc obeh udeleženih.

Smisel Erasmusa za podjetnike je razvoj mreže mednarodnih stikov, kjer lahko tako mladi podjetnik kot gostitelj odkrijeta nove evropske trge, različne načine poslovanja in nove poslovne partnerje.

Ko začenjaš posel, je pogosto primarni trg lokalen in se je navadno težko odpraviti po večmesečne izkušnje v tujino. Zato si podjetniki, po naših izkušnjah, mnogokrat izdelajo natančen časovni načrt izmenjave, program pa je v tem pogledu zelo prilagodljiv. Če je prijava popolna in ustreza vsem merilom, če se podjetnik gostitelj hitro pozitivno odzove in če sta oba podjetnika aktivna ter pripravita dober načrt izmenjave, lahko od registracije v program do odhoda v tujino preteče tudi manj kot mesec.

Kako si mladi podjetniki izberejo podjetnika gostitelja?

Po potrditvi v program ga izberejo prek aplikacije, ki ponuja pregled profilov potencialnih podjetnikov gostiteljev. Tam lahko iščejo gostitelje po različnih kriterijih, kot so dejavnost, država, kraj in podobno.

Mladim podjetnikom pomagajo tudi posredniške organizacije, ki med seboj sodelujejo na mednarodni ravni, na njih pa se obračajo tako domači kot tuji podjetniki. Lahko pa si mladi podjetnik zamisli določeno tuje podjetje, pri katerem bi rad delal, in nato poskušajo posredniške organizacije to podjetje vključiti v program, da uspešno izvedejo izmenjavo.

Nazaj