Predlog proračunov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leti 2014 in 2015 ter ukrepi in načrt v prihodnjih dveh letih

Predlog proračunov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leti 2014 in 2015 ter ukrepi in načrt v prihodnjih dveh letih

Predlog proračunov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leti 2014 in 2015 ter ukrepi in načrt v prihodnjih dveh letih

04. 11. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo imelo v letu 2014 na voljo 22 milijonov evrov več kot letos - 432,9 milijona evrov proračunskih in evropskih sredstev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo imelo v letu 2014 na voljo 22 milijonov evrov več kot letos - 432,9 milijona evrov proračunskih in evropskih sredstev. Ta sredstva bodo usmerjena v:

  • spodbude za rast in razvoj podjetij,
  • podporo turizmu,
  • regionalni razvoj,
  • spodbude za zaposlovanje.

V letu 2015 se načrtuje za nekaj več kot 391 milijonov evrov odhodkov, kar v primerjavi s popravkom proračuna za leto 2014 znaša 42 milijonov evrov manj.

Več o spodaj navedenih ukrepih na določenih področjih si lahko preberete tukaj:

  • PODROČJE SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI
  • PODROČJE TURIZMA IN INTERNACIONALNIZACIJE
  • REGIONALNI RAZVOJ IN EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE
  • PODROČJE NOTRANJEGA TRGA
  • PODROČJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Več

Nazaj