Posodobljen osrednji slovenski portal za izvoznike

Posodobljen osrednji slovenski portal za izvoznike

Posodobljen osrednji slovenski portal za izvoznike

02. 10. 2013

Na izvoznem oknu: www.izvoznookno.si obnovljeni podatki o poslovnem okolju 53-ih držav.

Na izvoznem oknu: www.izvoznookno.si obnovljeni podatki o poslovnem okolju 53-ih držav

Javna agencija SPIRIT Slovenija je pred kratkim posodobila informacije na osrednjem slovenskem portalu za izvoznike: www.izvoznookno.si, ki deluje pod njenim okriljem. Obnovljeni so podatki o poslovnem okolju na 53-ih ključnih izvoznih trgih Slovenije. Poleg predstavitve gospodarskih gibanj, zunanje trgovine, tujih neposrednih investicij in bilateralnega sodelovanja so izpostavljene predstavitve 127-ih gospodarskih panog v teh državah. Na voljo so tudi obnovljeni podatki s področja pravnih, finančnih in carinskih vidikov mednarodnega poslovanja.

Portal Izvozno okno je osrednje orodje javne agencije SPIRIT Slovenija na področju internacionalizacije in predstavlja sistem zbiranja in posredovanja zunanje-trgovinskih informacij ter svetovanje slovenskim podjetjem pri vprašanjih, vezanih na internacionalizacijo njihovega poslovanja. S svojim delovanjem portal zmanjšuje stroškovni prag podjetjem za nove vstope na tuje trge. Še zlasti to velja za mala in srednje velika podjetja, za katere nastop na tujih trgih predstavlja relativno velik strošek in s tem dodatno tveganje.

Na www.izvoznookno.si lahko podjetja pridobijo informacije o storitvah SPIRIT Slovenija na področju internacionalizacije, posebnostih, ki jih prinaša mednarodno trgovanje, poslovnem okolju 53-ih držav (skladno s prioritetnimi trgi v dokumentu Mednarodni izzivi 2013, ki ga je sprejela Vlada, sta bili dodani tudi državi Azerbajdžan in Kazahstan), dnevno pa so objavljene tudi poslovne priložnosti na tujih trgih.

Na portalu lahko podjetja po novem najdejo tudi odgovore na vprašanja kot so:

Informacijski portal: www.izvoznookno.si z zagotavljanjem informacij in svetovanjem na področju internacionalizacije pomaga slovenskim izvoznikom, da se lažje soočajo z izzivi, ki jih prinaša izvozno poslovanje.

Nazaj