Poslovni klubi v tujini - odlična priložnost za promocijo gospodarstva

Poslovni klubi v tujini - odlična priložnost za promocijo gospodarstva

Poslovni klubi v tujini - odlična priložnost za promocijo gospodarstva

17. 07. 2012

Poslovni klubi gospodarstev ali držav so v razvitih gospodarstvih ena najboljših oblik "direktnega marketinga", saj se v teh klubih zbirajo najpomembnejši odločevalci in vsi tisti, ki želijo navezati nove poslovne, pa tudi politične stike.

Poslovni klubi gospodarstev ali držav so v razvitih gospodarstvih ena najboljših oblik "direktnega marketinga", saj se v teh klubih zbirajo najpomembnejši odločevalci in vsi tisti, ki želijo navezati nove poslovne, pa tudi politične stike. Tudi slovenski poslovni klubi v tujini niso redkost, žal pa so večinoma omejeni le na nekaj držav.

Slovenski poslovni klubi v tujini praviloma združujejo predvsem predstavnike večjih, izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih in s svojim znanjem ter izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja na posameznem trgu. Klubi med drugim omogočajo različne stike ter izmenjavo informacij oziroma mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji, seznanjajo slovenska podjetja z lokalno zakonodajo in ostalimi značilnostmi tujega poslovnega okolja, ponujajo individualno svetovanje in pomoč pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev.

Pomembno vlogo pri dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini ima tudi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (Japti), ki tudi zagotavlja aktualne poslovne in mrežne informacije, pripravlja bilateralna poslovna srečanja, pomaga pri povezovanju z lokalnimi odločevalci, nenazadnje pa zadnjih pet let tudi sofinancira delovanje teh klubov. Letos npr. s četrt milijona evrov, za sredstva pa se je mogoče prijaviti do konca julija.

V tujini deluje več deset različnih slovenskih klubov, ki so večinoma odlično organizirani, nekaj pa je tudi takih, kje za vse skrbita dva ali celo eden predstavnik. Med večje pomanjkljivosti slovenskega "klubskega mreženja" pa sodi njihova omejenost, in sicer predvsem na sosednje države, države nekdanje Jugoslavije in Rusijo ter Ukrajino.

Prav v državah nekdanje Sovjetske zveze, pa tudi drugih državah nekdanjega vzhodnega bloka, "neformalna" srečanja pomenijo več kot dejanski formalni stiki. Prav zato bi bilo zelo dobro poslovne klube, v katerih bi bili ugledni slovenski gospodarstveniki na lokalnih trgih, razširiti tudi v azijski del nekdanje Sovjetske zveze, arabske države, pa tudi v azijske države, predvsem v južno in jugovzhodno Azijo.

Razlog za to je med drugim tudi to, da so ti trgi manjšim in srednjim slovenskim podjetjem relativno težko dostopni, stroški vstopa pa so brez ustreznega predznanja zaradi različnih ovir lahko izredno visoki in se ne izplačajo pri relativno majhnem obsegu poslovanja, ki so ga - v primerjavi s tujimi korporacijami - zmožna slovenska podjetja.

Seveda bi bilo zaželeno, da bi imeli slovenski podjetniki v vseh državah po en klub, vendar to zagotovo ne bo šlo, bi bilo pa dobro razmisliti, da bi klube ustanavljali v različnih državah, ki so za slovensko gospodarstvo zanimive ali še bodo zanimive. To bi bilo posebnega pomena, saj slovenska diplomacija prek omejenega števila predstavništev nudi premajhno podporo gospodarstvu v večini t.i. tretjih držav.

Dodatne informacije: Več informacij o poslovnih klubih:

Nazaj