Odprt javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Odprt javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Odprt javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

07. 05. 2013

SPIRIT Slovenija, javne agencija je v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 80 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini ter s pomočjo pogojev javnega razpisa usmerjati in izobraževati slovenska podjetja pri pripravi za nastop na sejmu v tujini.

Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 2.1.2013 do 31.12.2013.

Javni razpis bo odprt do vključno 30.5.2013 do 13.00 ure, skupna višina sredstev razpisa znaša 700.000,00 EUR.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj