Odprt javni razpis na temo designa v MSP

Odprt javni razpis na temo designa v MSP

Odprt javni razpis na temo designa v MSP

26. 05. 2015

Odprt je javni razpis Evropske komisije (iz programa COSME) na temo designa v MSP (prejemniki so MSP-ji) z naslovom: "Design-besed consumer goods". Razpis je odprt do 23. 7. 2015. Vrednost javnega razpisa je 11,2 mio. EUR.

Javni razpis Evropske komisije - "Design-based consumer goods"

Odprt je javni razpis Evropske komisije (iz programa COSME) na temo designa v MSP (prejemniki so MSP-ji) z naslovom: "Design-besed consumer goods".

Razpis je odprt do 23. 7. 2015.

Vrednost javnega razpisa je 11,2 mio. EUR.

Upravičenci so predvsem MSPji (sami ali v konzorcijih z inštitucijami znanja/ podpornimi organizacijami ipd. - MSP kot vodilni partner).

Nazaj