Objavljen razpis za povezovanje študentov z gospodarstvom in družbenim okoljem

Objavljen razpis za povezovanje študentov z gospodarstvom in družbenim okoljem

Objavljen razpis za povezovanje študentov z gospodarstvom in družbenim okoljem

15. 12. 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis v skupni vrednosti skoraj 7,3 milijona evrov, s katerim želi spodbuditi povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in družbenim okoljem. Sofinancirali bodo projekte, ki jih bodo pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja izvajale skupine študentov.

Vir in informacije: STA, 1. 12. 2017, www.sta.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis v skupni vrednosti skoraj 7,3 milijona evrov, s katerim želi spodbuditi povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in družbenim okoljem. Sofinancirali bodo projekte, ki jih bodo pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja izvajale skupine študentov.

V razpisu Po kreativni poti do znanja 2017-2020, bodo mladi ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Iz sredstev bodo financirani projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od štiri do osem študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, kot tudi medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev.

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, vanj pa se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. Projekt lahko traja najmanj tri in največ pet mesecev.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po tem javnem razpisu je do vključno 31. avgusta 2018 za prvo odpiranje, od 1. oktobra 2018 do vključno 31. julija 2019 za drugo odpiranje in od 1. oktobra 2019 do vključno 31. julija 2020 za tretje odpiranje.

Skupna vrednost je 7,3 milijona evra, od tega bo projektom v prvem obdobju namenjeno 3,26 milijona evrov, v drugem 2,26 milijona evrov in v tretjem leta 2020 1,78 milijona evrov.

Nazaj