Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

04. 01. 2012

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP).

Vir in informacije: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, 28.12.2011, www.drustvo-podezelje.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS, (Datum: 30. 12. 2011, Št. 109) objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe:

  • 111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu«;
  • 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011«;
  • 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«;
  • 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«,
  • 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« ter
  • 142 »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012«.

Vabilo na predstavitev javnih razpisov

Hkrati MKGP vse upravičence tudi obvešča, da bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu objavil še tri javne razpise iz PRP, in sicer za ukrepe:

  • 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«;
  • 322 »Obnova in razvoj vasi«;
  • 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«.

Javni razpis za ukrep 312 »Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij« je prestavljen na kasnejši čas, ker so projekti iz 5. javnega razpisa še v obravnavi, ki bo predvidoma zaključena v prvi tretjini leta.

Več

Nazaj