Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

15. 04. 2020

Zavod za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1. 4. 2020, www.gov.si

Zavod za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

Predmet javnih povabil je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projektov v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb, ki obsegajo vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve.

Delodajalcem se za subvencionirano zaposlitev oseb iz ciljne skupine izplača mesečna subvencija v višini:

 1. Učne delavnice
 • 740,00 EUR za zaposlitev osebe,
 • oziroma sorazmerno manj v skladu z navedbami v Javnem povabilu.

Delodajalcu se mesečna subvencija za zaposlitev izplača za v 6-ih enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve oziroma če delodajalec podaljša ali ohrani zaposlitev za nadaljnjih najmanj 6 mesecev brez prekinitve, je upravičen do nadaljnjih 6-ih mesečnih subvencij za zaposlitev v enaki višini.

 1. Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me
 • 416,00 EUR za osebe, ki ustrezajo enemu kriteriju ciljne skupine,
 • 500,00 EUR za osebe, ki ustrezajo dvema kriterijema,
 • 583,00 EUR za osebe, ki ustrezajo trem kriterijem,
 • 666,00 EUR za osebe, ki ustrezajo štirim ali več kriterije
 • oziroma sorazmerno manj v skladu z navedbami v Javnem povabilu. 

Delodajalcu se mesečna subvencija za zaposlitev izplača v 12-ih enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.  

 1. Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
 • 208,00 EUR za zaposlitev osebe,
 • oziroma sorazmerno manj v skladu z navedbami v Javnem povabilu.

Delodajalcu se mesečna subvencija za zaposlitev izplača v 24-ih enakih zneskih za vsak poln mesec zaposlitve.

Kdo se lahko vključi?

V javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih se lahko vključijo brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Specifične ciljne skupine so se natančneje določene v Javnem povabilu posameznega programa.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, določene v javnem povabilu. V okviru ene ponudbe lahko delodajalec predlaga enega ali več programov usposabljanja, skladno s pogoji opredeljenimi v javnem povabilu. Ponudbe s strani delodajalcev se lahko oddajo elektronsko prek Portala za delodajalce, od 10. 4. 2020 do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30. junija 2020 za programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih ter najkasneje do 15. november 2020 za program Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me.

Nazaj