NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

19. 12. 2014

Zavod RS za zaposlovanje je 4. decembra 2014 objavil NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015, katerega namen je spodbujanje razvoja zaposlitvenih programov ter razvoja novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju.

Zavod RS za zaposlovanje je 4. decembra 2014 objavil NOVO javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015 (prejšnje je Zavod razveljavil zaradi neustreznega delovanja informacijskega sistema za sprejem in obdelavo vlog).

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2015.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju.

Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Za javno povabilo je na voljo 25.660.000,00 EUR, od tega 1.326.500,00 EUR za razvojne programe socialnega podjetništva.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Nazaj