Natečaj za kratek promocijski film: »Lepo je biti lesen«

Natečaj za kratek promocijski film: »Lepo je biti lesen«

Natečaj za kratek promocijski film: »Lepo je biti lesen«

27. 11. 2013

Natečaj za kratek promocijski film o lesu z namenom ozaveščanja sodobnega pogleda na tradicionalno, a strateško pomembno surovino.

Skladno z akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno - lesne verige v Sloveniji do leta 2020 Art Rebel 9 in Center Arhitekture Slovenije razpisujeta natečaj za kratek promocijski film o lesu z namenom ozaveščanja sodobnega pogleda na tradicionalno, a strateško pomembno surovino.

S tem natečajem želijo spodbuditi ustvarjalne, domiselne, inovativne, drugače misleče, drzne in pogumne ustvarjalce, da izdelajo kratek promocijski film na temo »Lepo je biti lesen«. V njem naj predstavijo les, kot sodoben material, ki ponuja neštete možnosti obdelave in omogoča oblikovanje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ponuja možnosti zaposlitve velikemu številu ljudi in blaži podnebne spremembe. Les se s svojimi lastnostmi vključuje tudi v vse tri stebre trajnostnega razvoja - ekonomskega, okoljskega in socialnega.

Predmet natečaja je kratek promocijski film na temo lesa, ki naj pripomore k spreminjanju percepcije in re-pozicioniranju lesa, nagovarja pa naj strokovno in širšo javnost z namenom ozaveščanja vseh prednosti rabe lesa v današnjem času.

Cilj natečaja je pridobiti kratke promocijske filme, ki prikazujejo potencialne možnosti rabe lesa, z namenom spodbujanja večje visoko tehnološke predelave in inovativne rabe slovenskega lesa v izdelkih, ki bodo prepoznavni in konkurenčni tudi v svetovnem merilu. Kratki promocijski filmi naj predstavljajo aktualen in aktiven nagovor najširši javnosti, ki se zaveda odgovornosti do okolja, družbe in zdravja.

Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, fizičnim in pravnim osebam.

Rok za oddajo kratkega promocijskega filma je 1. 12. 2013, do 24.00 ure.

Nagrade

Najboljši kratki promocijski filmi bodo nagrajeni. Nagradni sklad znaša skupaj 2.700 Eur bruto, ki se jih razdeli po naslednjem ključu:

  1. nagrada 1500 Eur
  2. nagrada 800 Eur
  3. nagrada 400 Eur

Več o naročilu najdete tukaj.

Nazaj