Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Najava javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

11. 04. 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 3. 5. 2013 objavila javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo predvidoma 3. 5. 2013 objavila javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2013 do 31.12.2013.

Ob prijavi na javni razpis bo potrebno priložiti naslednji prilogi:

  1. kopijo prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma ter kopijo potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice ter kopija potrditve razstavnega prostora s strani organizatorja sejma (»stand confirmation«)
  2. kopijo potrdila organizatorja sejma o deležu tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu ali kopijo izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci.
Nazaj