Na Slovenskem forumu inovacij bo razstavljenih 55 najboljših

Na Slovenskem forumu inovacij bo razstavljenih 55 najboljših

Na Slovenskem forumu inovacij bo razstavljenih 55 najboljših

25. 10. 2010

Za sodelovanje na 5. Slovenskem forumu inovacij JAPTI prejel 176 prijavljenih inovacij. Na dogodku, ki bo potekal 2. in 3. decembra 2010 jih bo razstavljenih 55.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) obvešča, da je za sodelovanje na 5. Slovenskem forumu inovacij prejela 176 prijavljenih inovacij. Na dogodku, ki bo potekal 2. in 3. decembra 2010 jih bo razstavljenih 55.

5. Slovenski forum inovacij bo letos potekal 2. in 3. decembra 2010 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode in z letošnjim letom tudi inovativne storitve in poslovne modele.

V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je potekal v obdobju od junija do septembra 2010, je JAPTI prejel 176 prijavljenih inovacij. Prijavljene inovacije so bile razvrščene v tri kategorije - poleg inovativnih proizvodov so letošnja novost še inovativne storitve in poslovni modeli.

Iz poročila nacionalne ocenjevalne komisije razvidno, da je bila raven prijavljenih inovacij v celoti gledano na višjem nivoju v primerjavi s preteklimi leti. Iz tega razloga se je JAPTI po predlogu ocenjevalne komisije odločil, da bo na samem dogodku predstavil 55 inovacij – 37 proizvodov, 13 storitev in 5 poslovnih modelov. Vse izbrane inovacije bodo predstavljene v obliki sejemske razstave, objavljene v Nacionalnem katalogu slovenskih inovacij 2010, nekatere pa tudi v živo na odprtem odru.

Med skupno 176 inovacijami je bilo prijavljenih 128 proizvodov, 39 storitev in 9 poslovnih modelov. Glede na kategorijo prijaviteljev so podjetja oddala 97 prijav, od tega dobrih 80 % mikro, mala in srednja podjetja. V kategoriji posameznikov oz. raziskovalnih institucij je bilo 60 prijav s strani inovatorjev oz. skupin inovatorjev (med njimi prevladujejo proizvodi), dobrih 15 pa s strani mladih (dijakov, študentov, mladih raziskovalcev). Raziskovalno razvojne institucije so prijavile le 6 inovacij. Pri tem je še posebej razveseljiv podatek o številu prejetih prijav s strani mladih - dijakov, študentov oz. mladih raziskovalcev. Prav slednje dokazuje, da dogodek združuje znanja, izkušnje in drzne ideje vseh generacij. 

Večina prijavljenih inovacij je v fazi izvedbe oz. realizacije (55 %), v fazi prototipne rešitve jih je 33 %, ostalih 12 % pa jih je še v fazi idejnega osnutka. Zanimivi so podatki nacionalne ocenjevalne komisije - največ prijav (20%) prihaja s področja IKT, 19 % prijav je interdisciplinarnih, dobrih 7 % prijav prihaja s področja zdravstva.

Vse prijave je ocenjevala Nacionalna ocenjevalna komisija, sestavljena iz 33 uglednih slovenskih strokovnjakov iz različnih tehničnih, vsebinskih in poslovnih področij ter patentnih strokovnjakov. Končna ocena vsake prijave je sestavljena iz ocen treh ločenih recenzij, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili tehnične, vsebinske, inovacijske in podjetniško-poslovne vidike. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili vezani na uporabno vrednost, inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv – relevantnost, praktično izvedljivost, tržno privlačnost, družbeno-ekonomske učinke in ustreznost pristopa.

Seznam prijavljenih inovacij in njihova razvrstitev po kategorijah je objavljen na uradni spletni strani dogodka.

Nazaj