Likvidnostni brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo

Likvidnostni brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo

Likvidnostni brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije na gospodarstvo

18. 01. 2022

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 31. 12. 2021, https://podjetniskisklad.si/

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 10,8 milijona eurov sredstev za ugodne brezobrestne kredite podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Razpis P7C-2 2021 COVID najdete tukaj.

Slovenski podjetniški sklad (SPS), je 31. decembra 2022 objavil razpis P7C-2 2021 COVID, v skupni vrednosti 10.800.000 EUR.

Z razpisom želijo neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa COVID 19. Slednje se izkazuje v znižanju prihodkov v primerjalnem obdobju 2019/2020.

Kredit je namenjen podjetjem, ki imajo sledeče glavno dejavnost in jo tudi opravljaj:

  • dejavnostjo hotelov, počitniških domov, avtokampov, taborov, potovalnih agencij, organizacije potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, dejavnost strežbe jedi in pijač, organizacije razstav, sejmov in srečanj, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter medkrajevni in drug cestni potniški promet (podrobnosti v razpisu).

V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, pridobila namenski kredit v višini od 5.000 do maksimalno 50.000 EUR, z ročnostjo od 1 do 5 let. Kredit pa lahko predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer: 25. 1. 2022, do 14.00 ure, 25. 2. 2022, do 14.00 ure, 25. 3. 2022, do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej odobrena.

Nazaj