Kmalu nove subvencije za zaposlovanje - Zaposli me plus

Kmalu nove subvencije za zaposlovanje - Zaposli me plus

Kmalu nove subvencije za zaposlovanje - Zaposli me plus

17. 03. 2014

Zavod za zaposlovanje bo kmalu objavil nov program subvencij Zaposli me plus. Pogoj je zaposlitev za polni delovni čas za vsaj leto dni. Na voljo bo predvidoma pet milijonov evrov.

Pogoj je zaposlitev za polni delovni čas za vsaj leto dni. Na voljo bo predvidoma pet milijonov evrov.

Zavod za zaposlovanje bo kmalu objavil nov program subvencij Zaposli me plus. Podjetja bodo v okviru tega programa zaposlila brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev:

  • so vsaj pol leta prijavljeni na zavodu;
  • nimajo dokončanega srednjega strokovnega, poklicnega, tehniškega ali splošnega izobraževanja;
  • so starejši od 50 let;
  • so pripadniki etnične manjšine Romov;
  • so invalidi.

Cilj, da bi vsaj 30 odstotkov obdržalo zaposlitev

Podjetja, ki bodo takšne brezposelne zaposlila vsaj za 12 mesecev za polni delovni čas (40 ur na teden), bodo lahko dobila subvencijo za zaposlitev v vrednosti pet tisoč evrov. Ministrstvo za delo načrtuje, da se bo prek tega programa zaposlilo tisoč brezposelnih, dobra polovica, 550, pa naj bi bila žensk. Cilj programa je tudi, da bi po obdobju subvencionirane zaposlitve delo ohranilo vsaj 30 odstotkov tako vključenih brezposelnih.

Svež denar za usposabljanje na delovnem mestu

Zavod za zaposlovanje ima trenutno objavljena dva razpisa, in sicer poleg javnih del še usposabljanje na delovnem mestu. Javno povabilo za usposabljanje je bilo prejšnji mesec podaljšano do začetka julija, projekti pa se lahko izvajajo najdlje do konca septembra. Na voljo je dodatnih šest milijonov evrov, tako da je letos na voljo skupaj 9,7 milijona. V program usposabljanja se lahko vključijo brezposelni, ki ustrezajo ciljni skupini za vključitev. Usposabljanje lahko traja mesec dni (preprostejša delovna mesta, povrnejo stroške do 221 evrov na delavca); dva meseca (zahtevnejša delovna mesta, povračilo stroškov do 354 evrov na delavca); ali tri mesece za mlajše od 30 let (povračilo stroškov do 487 evrov na delavca).

Druge olajšave pri zaposlovanju

Podjetja lahko še vedno izkoristijo spodbude pri zaposlovanju. Tako lahko podjetja z območij Maribora in okolice, Hrastnika, Radeč, Trbovelj, Pokolpja in Pomurja uveljavljajo enoletno povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnega. Ukrep bo veljal za zaposlitve do konca leta 2018.

Za zaposlovanje mladih do 30 let lahko še letos uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca (zaposliti jih morate za nedoločen čas).

Povračilo prispevkov pa lahko uveljavljate, če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, delno oprostitev pa za starejše, ki izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev, ali starejše od 60 let. Na voljo so tudi davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih in invalidov. Več lahko preberete na spletni strani zavoda (http://tinyurl.com/olajsave).

Nazaj