Katere domače razpise lahko pričakujejo podjetniki

Katere domače razpise lahko pričakujejo podjetniki

Katere domače razpise lahko pričakujejo podjetniki

27. 02. 2014

Slovenski podjetniški sklad (SPS) v mesecu februarju načrtuje objavo javnega razpisa za prejem subvencij za zagon podjetij - P2. Marca oziroma na začetku aprila je načrtovana tudi objava razpisov pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) v mesecu februarju načrtuje objavo javnega razpisa za prejem subvencij za zagon podjetij - P2. Sredstva bodo namenjena spodbujanju ustanovitve in zagona podjetij, ki so inovativno naravnana ter imajo velik potencial hitre rasti in razvoja.

Marca oziroma na začetku aprila je načrtovana tudi objava razpisov pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu, ki načrtuje objavo razpisov za:

  • ugodna posojila podjetništvu,
  • dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
  • dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo,
  • predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in
  • dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti.

Za podrobnejše informacije o razpisih je treba počakati na njihove uradne objave, vsekakor pa je smiselno, da podjetja, ki načrtujejo vlaganja, pravočasno začnejo pripravljati dokumentacijo. Tako je iskanje primernega razpisa zanje veliko preprostejše, saj je treba le preveriti, ali podjetje in naložba zadoščata pogojem razpisa. Ker so roki za prijavo ponavadi razmeroma kratki, imajo taka podjetja veliko večje možnosti za uspešno pridobivanje nepovratnih ali povratnih virov financiranja.

Nazaj