Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«

15. 12. 2015

Zavod RS za zaposlovanje je 30. novembra 2015 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«.

Zavod RS za zaposlovanje je 30. novembra 2015 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv 2015«, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitev za obdobje najmanj 15 mesecev neprekinjeno s trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Prvi izziv 2015.

Za program Prvi izziv 2015 je namenjenih skupaj 20.725.956,00 EUR sredstev.

Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Zavod prejme do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb (t.j. 30. 6. 2016) oz. do zaprtja javnega povabila zaradi porabe sredstev.

Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Nazaj