Javna agencija SPIRIT Slovenija bo za pomoč gostinstvu in turizmu namenila še 36,2 milijona evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo za pomoč gostinstvu in turizmu namenila še 36,2 milijona evrov

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo za pomoč gostinstvu in turizmu namenila še 36,2 milijona evrov

13. 04. 2021

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 8. aprila 2021 objavila drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za prvi val epidemije covida-19 od 12. marca do 31. maja 2020. Na voljo je 36,2 milijona evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pomoč bo obsegala od 900 evrov do največ 9999 evrov.

Vir in informacije: STA, 8. 4. 2021, www.sta.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 8. aprila 2021 objavila drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za prvi val epidemije covida-19 od 12. marca do 31. maja 2020. Na voljo je 36,2 milijona evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pomoč bo obsegala od 900 evrov do največ 9999 evrov.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Direktor Javne agencije SPIRIT Slovenija Tomaž Kostanjevec je ob objavi razpisa dejal, da se na agenciji zavedajo, da so bila v epidemiji najbolj ogrožena podjetja v gostinski in turistični panogi, saj zaradi zunanjih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji pa so kljub vsemu nastajali.

"S prvim javnim pozivom, s katerim smo jim želeli vsaj delno omiliti posledice epidemije, ohraniti delovna mesta in omogočiti lažji zagon delovanja, smo dodelili nepovratna sredstva 821 podjetjem, kar je rekordno število upravičencev slovenskega gostinstva in turizma. Z drugim pozivom želimo doseči kar najširši krog podjetij iz obeh panog in upamo, da jim bodo sredstva vsaj malo pomagala na poti okrevanja," je dodal. Pričakujejo vsaj 6400 prijaviteljev, pomoč pa jim bo izplačana konec junija.

Javni poziv naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev, in sicer poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi Ajpes za leto 2019, ter vse tiste, katerih finančni podatki v bazi Ajpes niso objavljeni, temveč jim Finančna uprava RS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša za prvi sklop 16,5 odstotka celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, za drugi pa 12,04 odstotka od celotnih prihodkov v letu 2019, vendar najmanj 900 evrov in do največ 9999 evrov na prijavitelja.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge s področja gostinstva in turizma. Prijave bodo preko spletne aplikacije možne do 23. aprila do 18. ure. Vloga se v celoti izpolni digitalno.

Prvi poziv za pomoč gostinstvu in turizmu je agencija objavila novembra lani, in sicer za pomoč do 1000 upravičencem, ki so lahko prejeli do največ 9999 evrov. Upravičeni stroški (obratovalni stroški) so se sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki je znašal 16,5 odstotka od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9999 evrov.

Nazaj