JAPTI vabi k prijavi inovacij za predstavitev na 7. Slovenskem forumu inovacij

JAPTI vabi k prijavi inovacij za predstavitev na 7. Slovenskem forumu inovacij

JAPTI vabi k prijavi inovacij za predstavitev na 7. Slovenskem forumu inovacij

28. 06. 2012

JAPTI objavil vabilo za avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na 7. Slovenskem forumu inovacij.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je danes na svoji spletni strani objavila vabilo za avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na 7. Slovenskem forumu inovacij. Osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele ali procese, bo letos predvidoma novembra na ogled ponovno postavila 45 najboljših inovacij.

Na spletni strani: www.foruminovacij.si in www.japti.si je objavljeno vabilo za vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na tej osrednji slovenski predstavitvi. Rok za oddajo prijave je do zaključenega nabora prvih 150 prijav oziroma 17. september 2012, do 24.00 ure.

Prijave, ki jih bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih tehnoloških in poslovnih področij iz slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov, bodo razvrščene v več kategorij:

  • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda)
  • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ekologije, kulturne dediščine, itd.)
  • inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji bodo izvirnost ideje, stopnja novosti, potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga lahko pričakujemo od posamezne inovacije, možnost komercializacije (tržno privlačnost ideje), praktična in uporabna izvedljivost, povezovanje s tako imenovanimi ustvarjalnimi industrijami, stopnja izvedbe in dodelanosti ter ekonomski učinki.

Inovacije lahko prijavijo:

  • posamezniki - fizične osebe: študenti, dijaki, mladi raziskovalci, inovatorji, upokojenci in drugi,
  • skupine posameznikov,
  • mikro, mala in srednje velika ter velika podjetja,
  • raziskovalno-razvojne institucije.

Isti prijavitelj lahko prijavi različne vsebine v različnih kategorijah, vendar je omejen z največ dvema prijavama.

V okviru 7. Slovenskega foruma inovacij bo predstavljenih 45 najbolje ocenjenih (finalnih) inovacij. Najboljšim osmim bo JAPTI podelil tudi posebna priznanja.

Podrobnosti o projektu (način prijave, kriteriji za izbor, ostale podrobnosti) in razpisno dokumentacijo so na spletni strani www.japti.si in www.foruminovacij.si.

7. Slovenski forum inovacij bo potekal novembra 2012 v Ljubljani. Točen datum prireditve in natančna lokacija bosta znana takoj, ko bo organizator izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika prireditvenih prostorov in bo javno objavljen naknadno.

Organizator dogodka je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več v sporočilu za javnost

Nazaj