JAPTI objavil razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT

JAPTI objavil razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT

JAPTI objavil razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT

06. 07. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT. Namen razpisa je spodbuditi širjenje, uvajanje in uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, znanj in veščin v podjetjih, javnih institucijah in družbi.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne konference, ki bodo obravnavale določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev.

Več informacij o razpisu je na voljo na naslednji povezavi.

S področja podpore e-poslovanju in uporabe IKT bo JAPTI v tem mesecu objavil tudi

  • Javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo regionalnih delavnic s področja IKT in
  • Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT združenjih in organizacijah.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj