JAPTI izvedel brezplačno usposabljanje o pravilni pripravi zahtevka in poročila

JAPTI izvedel brezplačno usposabljanje o pravilni pripravi zahtevka in poročila

JAPTI izvedel brezplačno usposabljanje o pravilni pripravi zahtevka in poročila

01. 03. 2010

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je danes izvedla brezplačno usposabljanje za upravičence sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je danes izvedla brezplačno usposabljanje za upravičence sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin. Usposabljanja v prostorih ljubljanskega Tehnološkega parka z naslovom »Kako pripraviti zahtevek in poročilo«, se je udeležilo 45 upravičencev.

Udeleženci so brezplačno usposabljanje ocenili kot zelo uporabno, saj jim bodo obravnavane teme, kot so denimo predstavitev sistema ISARR in modula za vnos podatkov (MVP), zahtevek za izplačilo, priloge k zahtevku, upravičeni stroški in opredelitev zahtevanih listin za dokazovanje stroškov,  v pomoč pri pripravi zahtevkov in poročil, ki jih morajo oddati do 22. marca 2010.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so bila v okviru javnega razpisa na voljo za sofinanciranje, je 10 milijonov evrov, in so bila v celoti podeljena na dveh odpiranjih, in sicer skupaj 82 prijaviteljem. Namen javnega razpisa za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št. I) je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno-raziskovalnih aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, JAPTI podpira izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu. Sofinancirajo se upravičeni stroški delovanja interdisciplinarne skupine, in sicer tako stroški dela članov, ki so zaposleni pri prijavitelju, kot tudi stroški storitev zunanjih članov skupine, ki niso zaposleni pri prijavitelju.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št. I) delno financira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti;« prednostne usmeritve »1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.«

Nazaj