Gospodarsko ministrstvo pripravlja interventni zakon z ukrepi za turizem

Gospodarsko ministrstvo pripravlja interventni zakon z ukrepi za turizem

Gospodarsko ministrstvo pripravlja interventni zakon z ukrepi za turizem

06. 04. 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja interventni zakon za turizem, s katerim namerava panogi pomagati pri okrevanju po epidemiji covida-19. Vlada bo zakon, ki bi lahko podjetjem za ponovni zagon prinesel do 100.000 evrov, morda obravnavala že prihodnji mesec.

Objavljeno: STA, 23. 3. 2021, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja interventni zakon za turizem, s katerim namerava panogi pomagati pri okrevanju po epidemiji covida-19. Vlada bo zakon, ki bi lahko podjetjem za ponovni zagon prinesel do 100.000 evrov, morda obravnavala že prihodnji mesec.

Podjetjem in samozaposlenim, ki so v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 70 odstotkov, bi z zakonom o interventnih ukrepih za turizem pripadala enkratna pomoč za zagon poslovanja, in sicer največ do 100.000 evrov za podjetja in 4800 evrov za samozaposlene. Nadalje bi bila do takšne pomoči upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov med 50 in 70 odstotkov, ki bi lahko računala na do 30.000 evrov enkratne denarne pomoči, samozaposleni z enakim deležem upada pa do 1800 evrov pomoči.

Zakon tudi "prinaša upanje za industrijo srečanj". Država bi lahko tako povrnila do 80 odstotkov organizacijskih stroškov prireditev v drugi polovici letošnjega leta, ki jih zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe ne bo mogoče izvesti ali pa se jih bo udeležilo polovico manj udeležencev, kot bi se jih sicer.

Z omenjenim zakonom bi ministrstvo prilagodilo tudi obstoječe ukrepe, s katerimi podpira slovenski turizem. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 odstotkov ter na 1500 evrov za posameznike, ki so se jim prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov.

Spremenil bi tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani pri njih unovčijo turistične bone. S tem bi rešili položaj tistih, ki so zaradi vladnih ukrepov svoje nastanitvene obrate zaprli. Napovedali so tudi črtanje omejitve najvišje pomoči podjetjem na zaposlenega, kjer se ministrstvo približuje upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in manjšim številom zaposlenih.

Gre sicer le za orise ukrepov, saj je zakon še v nastajanju in ga čaka še medresorsko usklajevanje.

Na seji strokovnega sveta so predstavili tudi nastajajoči načrt za okrevanje in odpornost na področju gospodarskega razvoja in tehnologije, v okviru katerega lahko gospodarstvo računa na 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev. Slovensko gospodarstvo lahko letos računa tudi na dodatno kohezijsko pomoč ministrstva iz naslova pobude React EU, in sicer v višini 100 milijonov evrov, v okviru katerega je 50 milijonov evrov namenjenih ravno pomoči turizmu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo pri ukrepih načrta za okrevanje in odpornost velik poudarek dalo na spodbujanje investicij za ustvarjanje višje dodane vrednosti produktov in storitev, povišanje dodane vrednosti na zaposlenega ter na višanje izvoza. Spodbujali bodo investicije na ožjem področju raziskav in razvoja, energetske učinkovitosti, lesarstva, digitalizacije, kot tudi splošne investicije ter investicije v turizmu.

Na seji strokovnega sveta so izpostavili tudi priložnost, ki jo predstavljajo sredstva za investicije v turizmu. Sredstva so namenjena projektom, ki so pripravljeni za izvedbo, skupaj pa je na voljo 180 milijonov evrov.

Nazaj