Evropska sredstva za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Evropska sredstva za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Evropska sredstva za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

19. 01. 2017

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 5,6 milijona evrov. Cilj razpisa je podpreti aktivnosti, ki bodo vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z dela in na povečanje deleža oseb, ki so v podprtih podjetjih pripravljene delati dlje.

Vir in informacije: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 6. 1. 2017, http://www.svrk.gov.si/

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 5,6 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma okvirno 4,5 milijona evrov.

Javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sledi reševanju problematike zaposlenosti starejših v obeh slovenskih kohezijskih regijah, in sicer z izvajanjem projektov v podporo reformam na tem področju ter z vlaganjem v usposabljanja in motiviranje zaposlenih, zlasti starejših od 45 let.

Cilj je podpreti aktivnosti, ki bodo vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z dela in na povečanje deleža oseb, ki so v podprtih podjetjih pripravljene delati dlje.

S celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi se bo tako vplivalo na znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe in spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Poleg tega bo omogočeno prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja. Vse to bo prispevalo k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva, spodbujalo promocijo zdravja na delovnem mestu in lažje uvajanje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Namen razpisa je tudi zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja, odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih v slovenski družbi, izboljšanje managementa starejših delavcev in spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji. Razpis bo prispeval tudi k širšemu ozaveščanju in informiranju o pomenu aktivnega in zdravega staranja.

Nazaj