Evropska komisija za raziskave in inovacije namenja sedem milijard evrov

Evropska komisija za raziskave in inovacije namenja sedem milijard evrov

Evropska komisija za raziskave in inovacije namenja sedem milijard evrov

01. 08. 2011

Evropska komisija v okviru 7. okvirnega programa (OP) EU za raziskave in razvoj objavlja doslej največji - šesti razpis za projekte, vreden 7 milijard evrov.

Evropska komisija v okviru 7. okvirnega programa (OP) EU za raziskave in razvoj objavlja doslej največji - šesti razpis za projekte, vreden 7 milijard evrov.Gre za prvi razpis, ki ga bo Evropska komisija objavila po tem, ko so države članice februarja potrdile vodilno pobudo gospodarske strategije Evropa 2020 - Unijo inovacij.

Zaradi staranja prebivalstva in močnih konkurenčnih pritiskov ter globalizacije bo morala Evropa prihodnjo gospodarsko rast in delovna mesta zagotoviti iz inovativnih izdelkov, storitev in poslovnih modelov.

Zato so inovacije postavili v središče strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020. Z več kot 30 akcijskimi točkami si Unija inovacij prizadeva izboljšati pogoje in dostop do finančnih sredstev za raziskave in inovacije v Evropi ter s tem zagotoviti spreminjanje inovativnih idej v izdelke in storitve, ki ustvarjajo pametno rast in delovna mesta.

Skoraj sedem milijard evrov bo tako namenjenih za spodbujanje inovacij s pomočjo raziskav. Razpis naj bi kratkoročno v Evropi ustvaril okoli 174.000 delovnih mest, v obdobju 15 let pa 450.000 delovnih mest in skoraj 80-milijardno rast BDP. Evropska sredstva za razvoj so na prvem mestu politične agende in v središču koherentne inovacijske strategije. Evropa takšno strategijo potrebuje, če želi biti konkurenčna velikim in dinamičnim državam, kot sta ZDA in Kitajska.

Sredstva iz t.i. delovnega programa 2012 oz. šestega razpisa sedmega okvirnega programa se bodo črpala iz proračuna za leto 2012, med 16.000 prejemniki sredstev bodo univerze, raziskovalne ustanove in industrija. Tako bo med drugim posebna pozornost - skoraj milijarde evrov - namenjena malim in srednjim podjetjem, 1,6 milijarde evrov je namenjeno Evropskemu raziskovalnemu svetu, v okviru aktivnosti Marie Curie bo 900 milijonov evrov namenjenih 10.000 raziskovalcem za spodbujanje njihove mobilnosti in kariere, novost pa bo nagrada za inovatorke.

Sedemletni okvirni program EU, ki se je začel 2006 in se bo zaključil 2013, je v svetovnem merilu največji javno-raziskovalni program na svetu. Skupaj s programom Euratom je vreden več kot 53,2 milijarde evrov in predstavlja veliko večino vseh evropskih raziskovalno-razvojnih projektov.
Nazaj