Dodatno pojasnilo glede izračuna povračila nekritih fiksnih stroškov

Dodatno pojasnilo glede izračuna povračila nekritih fiksnih stroškov

Dodatno pojasnilo glede izračuna povračila nekritih fiksnih stroškov

16. 04. 2021

Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na podlagi ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene neto izgube v upravičenem obdobju.

Objavljeno: Finančna uprava RS, 9. 4. 2021, www.gov.si

Upravičenost do izplačila ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja med drugim na podlagi ocenjenega upada prihodkov iz prodaje v upravičenem obdobju ter na podlagi ocenjene neto izgube v upravičenem obdobju.

Dejanska višina upada prihodkov iz prodaje ter ocenjene izgube se lahko ugotovi šele po poteku upravičenega obdobja, torej šele po vložitvi izjave za izplačilo sredstev za upravičeno obdobje.

Podrobnejše pojasnilo je vključeno v uvodu dokumenta o usmeritvah za izračun izplačila (ali vračila) delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Nazaj