Delovni preizkus za približno 2.000 brezposelnih

Delovni preizkus za približno 2.000 brezposelnih

Delovni preizkus za približno 2.000 brezposelnih

23. 08. 2018

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za katerega je na voljo 1,8 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Sredstva zadoščajo za vključitev predvidoma 2.000 brezposelnih v delovni preizkus, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Vir in informacije: Zavod RS za zaposlovanje, 1. 8. 2018, www.ess.gov.si

Potem ko se je 31. julija 2018, zaradi izteka roka za oddajo ponudb zaključilo javno povabilo Delovni preizkus 2017/2018, je Zavod RS za zaposlovanje v sredo, 1. avgusta 2018, objavil novo istoimensko javno povabilo za obdobje 2018/2019. Za oddajo ponudb je odprto od srede, 8. avgusta, od 9.00.

Na voljo je 1,8 milijona EUR iz slovenskega proračuna. Sredstva zadoščajo za vključitev predvidoma 2.000 brezposelnih v delovni preizkus, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23.10.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Delodajalci oddajo ponudbo za delovni preizkus v elektronski obliki od 8.8.2018 od 9.00 na portalu za delodajalce: www.zadelodajalce.si.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, saj vključene osebe v tem času ostanejo prijavljene v naši evidenci. Praviloma poteka 8 ur na dan in največ 5 dni na teden (od najmanj 100 ur do 1 meseca; izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot en mesec), ne izvaja pa se  ob nedeljah in praznikih. Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci, z nami pa morajo skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. 

Delodajalcem za izveden delovni preizkus povrnejo upravičene stroške v vrednosti 206 EUR za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

V okviru javnega povabila lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni, prav tako morajo biti izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo približno 70 % udeležencev programa.

Poglejte si:

Nazaj