Delodajalcem na voljo sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših

Delodajalcem na voljo sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših

Delodajalcem na voljo sredstva za spodbujanje zaposlovanja starejših

07. 05. 2018

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, delodajalci pa bodo lahko prejeli subvencijo v višini do 11.000 evrov.

Vir in informacije: STA, 13. 4. 2018, www.sta.si

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, ki je namenjeno spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Na voljo je 14 milijonov evrov, od tega Evropski socialni sklad prispeva 11,2 milijona evrov. Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo v višini do 11.000 evrov.

Na zavodu za zaposlovanje so ob objavi povabila spomnili, da je Slovenija po stopnji delovne aktivnosti starejših, to je tistih v skupini od 60. do 64. leta starosti, na predzadnjem mestu v EU. V evidenci brezposelnih je bilo februarja prijavljenih 14.143 oseb, ki so dopolnile 58 let ali več, to pa je predstavljalo 16 odstotkov vseh registriranih brezposelnih.

Kljub občutnemu padcu števila brezposelnih v zadnjih letih njihovo število od leta 2010 naprej, ko jih je bilo 8499, vztrajno narašča. Pri tem sta bili dve tretjini brezposelnih v starosti najmanj 58 let brez zaposlitve že več kot eno leto, kar pomeni, da sodijo med dolgotrajno brezposelne.

Z javnim povabilom želijo na zavodu spodbujati trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo je del istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Prednost imajo tisti, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Na voljo je skoraj 14 milijonov evrov, pri čemer 80 odstotkov sredstev zagotavlja Evropski socialni sklad. 60 odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 odstotkov pa za tiste s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Na zavodu predvidevajo, da bodo s povabilom omogočili 1272 starejšim brezposelnim, da spet postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom prejmejo subvencijo do 11.000 evrov. Ta se izplača v dveh enakih delih na podlagi predloženega zahtevka in dokazil: prvem po zaposlitvi in drugem po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Nazaj