Davčni vodnik 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Davčni vodnik 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Davčni vodnik 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

25. 08. 2015

V Finančni upravi RS so pripravili vodnik, katerega namen je enostavna in razumljiva razlaga obdavčitve fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (»osebe z dejavnostjo«).

Od registracije do plačila davkov in prispevkov

V Finančni upravi RS namenjajo veliko pozornosti informiranju davčnih zavezancev. Zavedajo se, da lahko ti izpolnjujejo svoje obveznosti in uveljavijo pravice le, če so z njimi seznanjeni in če jih razumejo.

Davčna zakonodaja, ki določa pravice in obveznosti v zvezi z obdavčitvijo, je za marsikoga preveč zapletena. Zaradi tega se zgodi, da posamezniki nehote ne izpolnijo vseh davčnih obveznosti ali pa ne uveljavijo pravic, ki jim pripadajo.

Pripravili so vodnik, katerega namen je enostavna in razumljiva razlaga obdavčitve fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (»osebe z dejavnostjo«). Davčno svetovanje ni v pristojnosti Finančne uprave RS, a so vseeno pripravili nekaj nasvetov, na podlagi katerih se bo posameznik lažje odločil za sebi primerno obliko ugotavljanja davčne osnove ter bo enostavneje uveljavljal pravice in izpolnjeval obveznosti.

V pomoč pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic so v vodniku med drugim vzorčni primeri izračuna obveznosti in izpolnjenih plačilnih nalogov.

Temeljni poudarek tega vodnika je na osebah z dejavnostjo, ki nimajo zaposlenih delavcev, za zaposlovalce pa je na voljo le nekaj osnovnih informacij. Če se bo izkazala potreba, bodo dodali več informacij tudi za ta segment zavezancev.

Glede na to, da je davčna zakonodaja zelo obširna in kompleksna tematika, so velikokrat ključnega pomena tudi najmanjše podrobnosti. Zato vse tiste, ki potrebujete več, vabijo na spletne strani Finančne uprave RS, kjer so na voljo zelo natančne in podrobno razložene informacije.

Davčni vodnik najdete tukaj.

Nazaj